เกี่ยวกับเรา

ยูมี คลินิกทันตกรรม

UMe Dental Clinic

คลินิกเฉพาะทางด้านรากฟันเทียมและการจัดฟัน

ให้บริการทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมผู้สูงอายุ และงานทันตกรรมอื่นๆ โดยทันตแพทย์จุฬา มหิดล
ให้บริการทันตกรรมทั่วไป (ขูด อุด ถอนฟัน) ทันตกรรม จัดฟันเหล็ก จัดฟันแบบดามอน จัดฟัน ceramic จัดฟันใส

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม

ทพ. วิชาญ แซกัล

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม

ทพ. ฐนกร ตั้งวงศ์วราชัย

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์เฉพาะทางรากฟันเทียม

ทพ. ก้องภพ พิทักษ์สินสุข

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟันและโรคปริทันต์

ทพญ. รัชชนินทร์ ชัยรัตนทรงพร

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

ทพญ.นุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน

ทพ. สิรวิชญ์ หาญวรวงค์ชัย

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ประจำคลินิก

ทพญ. อภิชญา เลิศปถุงคพ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทันตแพทย์ประจำคลินิก

ทพญ. ลาวัลย์ วงศ์พิพิธ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สนใจร่วมงานกับเรา

Scroll to Top