รากฟันเทียม

รายการ หน่วย ค่ารักษา
รากฟันเทียม
ซี่
26,990

*** รวมครอบฟัน และ CT Scan แล้วตลอดการรักษา ***

ทันตกรรมจัดฟัน

เอ็กซเรย์ - พิมพ์ปาก

รายการ หน่วย ค่ารักษา
พิมพ์แบบจำลองฟัน
case
399 (โปรโมชั่น ลดจาก 1,000 บาท)
X-RAY เพื่อการจัดฟัน
2 films
ฟรี ตามโปรโมชั่นปกติ 1,000 บาท

ราคาจัดฟัน PRO จัดต่อ

รายการ หน่วย ค่ารักษา
รวมค่ารักษา
case
19,999
ติดเครื่องมือจัดฟัน
arch
1,000
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ
visit
1,500

ราคาจัดฟัน แบบโลหะ PRO 899.-

รายการ หน่วย ค่ารักษา
ติดเครื่องมือจัดฟัน
arch
1,000
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ
visit
1,000 - 1,200

ราคาจัดฟัน

รายการ หน่วย ค่ารักษา
Content
case
49,999
ติดเครื่องมือจัดฟัน
arch
5,000
ปรับเครื่องมือ ครั้งที่ 3-28
visit
1,500

ราคาจัดฟัน Damon

Damon Q หน่วย ค่ารักษา
รวมค่ารักษา
case
65,000
ติดเครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1-2
arch
15,000
ปรับเครื่องมือ x17 ครั้ง
visit
2,000
Damon CLEAR หน่วย ค่ารักษา
รวมค่ารักษา
case
67,000
ติดเครื่องมือจัดฟัน ครั้งที่ 1-2
arch
16,000
ปรับเครื่องมือ x17 ครั้ง
visit
2,000

รีเทนเนอร์

รายการ หน่วย ค่ารักษา
Retainer คงสภาพฟัน แบบลวด
ชิ้น
1,500
Retainer คงสภาพฟัน แบบใส
ชิ้น
1,500
Retainer คงสภาพฟัน แบบโลหะ
ชิ้น
5,999

ทันตกรรมทั่วไป

ขูดหินปูน

รายการ หน่วย ค่ารักษา
ขูดหินปูน
ครั้ง
800 - 1,200
ขูดหินปูน + ขัดฟันด้วยระบบ Airflow
ครั้ง
1,600

อุดฟัน

รายการ หน่วย ค่ารักษา
อุดฟัน สีเหมือนฟัน
ด้าน
500 - 700
อุดฟันปิดช่องว่าง
ด้าน
1,500 - 2,000

ถอนฟัน

รายการ หน่วย ค่ารักษา
ถอนฟันน้ำนม
ซี่
400
ถอนฟันแท้
ซี่
600 - 1,200

ฟอกสีฟัน

รายการ หน่วย ค่ารักษา
คอร์สฟอกสีฟันที่คลินิก
คอร์ส
2,999
ถาดฟอกสีฟันที่บ้าน
คู่
2,999
น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน
หลอด
1,000
คอร์สฟอกสีฟันที่บ้าน (น้ำยา 1-2 หลอด)
คอร์ส
3,999 - 4,999
Scroll to Top