Work with Us

ร่วมงานกับเรา

รับสมัครทันตแพทย์ และทันตแพทย์เฉพาะทาง
work-with-us-dentist-team
เปิดรับสมัครทันตแพทย์ที่จบการศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ โดยทันตแพทย์ทุกท่านจะต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องจากทันตแพทยสภาเพื่อประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และทันตแพทย์เฉพาะทางจะต้องมีเอกสารวุฒิบัตร ประกาศณียบัตร ปริญญา รองรับโดยเอกสารการสมัครทั้งหมดที่จะถูกเก็บเป็นความลับ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
work-with-us-reception-team
คุณสมบัติเบื้องต้น
  • วุฒิ ป. ตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทางทันตกรรม/ งานขาย งานบริการอื่นๆ มาก่อน
  • สามารถทำงานตามเวลาเปิด ปิดคลินิก วันหยุด 4 วันต่อเดือน
  • มีความรับผิดชอบสูงกับงานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถทำงานได้ตามวันเวลาเปิดทำการของคลินิก วันหยุด 4 วันต่อเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทางเวชระเบียน และ Admin

ผู้ช่วยทันตแพทย์
work-with-us-nurse-team
คุณสมบัติเบื้องต้น
  • วุฒิการศึกษาม 6 ขึ้นไป
  • มีความรับผิดชอบสูงกับงานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถทำงานได้ตามเวลาเปิดทำการของคลินิกหยุด 4 วันต่อเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ช่วยข้างเตียงทันตแพทย์ ทำงานร่วมกับบุคลากรอื่นในคลินิก

สมัครงานออนไลน์

กรุณากรอกข้อมูล และอัพโหลด Resume เพื่อรอการติดต่อกลับจากเราค่ะ

อัพโหลดเป็นไฟล์ .pdf หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 10 mb เท่านั้น
Scroll to Top