บริการของเรา

รากฟันเทียม

เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่สามารถแก้ไขปัญหาการสูญเสียฟันธรรมชาติที่ดีที่สุด ในเทคโนโลยีปัจจุบัน วิธีการนี้เป็นการใส่ฟันใหม่ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้รากฟันเทียมที่เป็นวัสดุทนทานและปลอดภัยต่อร่างกาย
รากฟันเทียมทำมาจากวัสดุไททาเนี่ยมซึ่งถูกผลิตให้มีลักษณะคล้ายรากฟันและมีคุณสมบัติเข้ากันได้กับขากรรไกรมนุษย์ สามารถยึดติดกับกระดูกได้อย่างแนบแน่น มีความแข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ทุกคนที่มีการสูญเสียฟันแท้ไปซี่หนึ่งหรือหลายซี่ บุคคลที่ไม่ต้องการใส่ฟันปลอมถอดได้หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการใส่ฟันปลอมประเภทอื่น
ขั้นตอนแรก
ทันตแพทย์จะทำการประเมินสภาพฟันและช่องปากของคนไข้ ร่วมกับภาพเอกซเรย์สามมิติ (CT Scan 3D) เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะรายบุคคล ให้กับคนไข้เพื่อเลือกขนาด และความยาวของรากเทียม จำนวนรากเทียมที่และตำแหน่งที่ของรากฟันเทียม ที่เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ
ขั้นตอนต่อมา
ทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงไปในกระดูกของเบ้าฟัน และรอให้ร่างกายสร้างกระดูกเพื่อยึดติดกับรากเทียม โดยสมบูรณ์ ประมาณ 3-4 เดือน
ขั้นตอนสุดท้าย
ทันตแพทย์จะยึดส่วนแกนฟัน ลงบนรากฟันเทียม ซึ่งส่วนแกนฟันนี้จะเป็นส่วนที่ยึดกับฟันปลอมต่อไป ซึ่งการทำฟันปลอมทำได้ทั้งฟันปลอมติดแน่น เช่น ครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ทั้งปากที่ทำบนรากเทียม
การรักษารากฟันเทียมจะช่วยให้สามารถรับประทานอาหารได้ดังเดิม พูดและยิ้มได้สวยงาม ช่วยส่งเสริมให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น มีสุขภาพองค์รวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
รากฟันเทียม ถ้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สามารถใช้งานได้ยาวนาน ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเข้ารับตรวจฟัน กับทันตแพทย์ เป็นประจำทุก 6 เดือน จะช่วยให้รากฟันเทียมยังคงอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

ปกติแล้วรากเทียมจะอยู่ได้นานประมาณ 10 ถึง 20 ปีหรืออยู่ได้ตลอดไป ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของคนไข้และการไปพบทันตแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามกำหนด

รีวิวจากเคสจริง

ขอขอบคุณคนไข้ UMe Dental Clinic ทุกท่าน

รากฟันเทียม
จัดฟัน
ทันตกรรมทั่วไป
Scroll to Top